Prohlížením tohoto webu souhlasíte s využíváním souborů cookies. Souhlasím

Respektujeme Vaše soukromí a máme zájem na tom, aby Vaše osobní údaje byly zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy. V tomto dokumentu máte možnost nalézt informace o zpracovávání Vašich osobních údajů, které nám poskytnete nebo které získáme prostřednictvím webové stránky www.danhelwear.com. Dále zde máte možnost zjistit, jaká práva Vám z takového zpracování osobních údajů náležejí, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („Nařízení“).

 1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Osobou shromažďující Vaše osobní údaje a jejich správcem je společnost HOT YOGA STUDIO s.r.o.,se sídlem Chrudimská 2526/2a, Praha 3, PSČ 130 00, IČ: 290 53 781, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 163191, provozující e-shop DanhelWear se sportovním oblečením a doplňky na webové stránce www.danhelwear.com.

V případě dotazů ohledně Vašich osobních údajů nebo pro uplatnění níže uvedených práv, která Vám náležejí, je možné se na nás obrátit prostřednictvím e-mailové adresy eshop@danhelwear.com.

 1. Při jakých činnostech můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje, k čemu jsou potřeba a jak dlouho je budeme uchovávat?

a) Koupě zboží v e-shopu DanhelWear

Pro nákup zboží z e-shopu DanhelWear, který je provozován na webové stránce www.danhelwear.com, nám poskytnete osobní údaje, které potřebujeme k tomu, abychom mohli řádně plnit své povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy. Jedná se zejména o identifikační a kontaktní údaje, a to v rozsahu:

 •          jméno a příjmení,
 •          e-mailová adresa
 •          telefonický kontakt,
 •          adresa (pro případ doručení zboží).

Řádným plněním kupní smlouvy se rozumí především zaslání shrnutí uzavřené objednávky na Váš e-mail, informování o aktuálním stavu Vaší objednávky, ale také předání Vašich kontaktních osobních údajů dopravci, který Vám bude objednané zboží doručovat. Vámi poskytnuté osobní údaje budeme pro tyto účely zpracovávat do doby vypořádání práv a povinností, které vyplývají z uzavřené kupní smlouvy, včetně případného odstoupení od kupní smlouvy či z případné reklamace zboží.

Pokud nám výše uvedené osobní údaje neposkytnete, nemůže dojít k uzavření kupní smlouvy. Vaší povinností je, abyste nám o sobě poskytli pravdivé a úplné osobní údaje.

Výše uvedené osobní údaje budeme dále oprávněni zpracovávat pro účely našich oprávněných zájmů. Tím se rozumí zejména získání zpětné vazby prostřednictvím dotazníku spokojenosti, který Vám bude zaslán na Váš e-mail, a jeho další zpracování pro účely vyhodnocení naší marketingové strategie. Současně Vám v souvislosti s uskutečněným nákupem budeme moci zasílat nejnovější informace, které se týkají námi nabízeného zboží a služeb, a to formou obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Obchodní sdělení pro Vás budeme připravovat takovým způsobem, aby se Vám líbila a nebyla pro Vás obtěžující. I přesto se z jejich zasílání můžete kdykoliv snadno odhlásit. Vaše osobní údaje budeme pro tyto účely zpracovávat do konce kalendářního roku, v němž uplyne 5 let od Vašeho posledního nákupu na e-shopu DanhelWear, pokud již pro tyto účely nebudeme dále oprávněni Vaše osobní údaje zpracovávat z jiného důvodu (např. z důvodu odhlášení zasílaného newsletteru).

Některé z Vašich osobních údajů jsme dále povinni zpracovávat z důvodu vedení účetnictví. Při takovém zpracování se tedy řídíme příslušnými právními předpisy.

b) Vytvoření registrace zákazníka

Vážíme si našich zákazníků a pro usnadnění nákupů na našem e-shopu DanhelWear jsme pro Vás připravili možnost zaregistrovat se a vytvořit si na Vaši žádost uživatelský účet, který Vám kromě usnadnění nákupů přinese rovněž další výhody spojené s nakupováním v našem e-shopu DanhelWear. Vaší povinností je, abyste nám o sobě poskytli pravdivé a úplné osobní údaje.

Pro vytvoření registrace od Vás potřebujeme osobní údaje, které budou nezbytné pro vytvoření objednávky, a to zejména:

 •          jméno a příjmení,
 •          e-mailová adresa
 •          telefonický kontakt,
 •          adresa (pro případ doručení zboží).

K úspěšnému vytvoření registrace si ještě zvolíte vlastní heslo, které bude společně s e-mailovou adresou sloužit jako přihlašovací údaje k vytvořenému uživatelskému účtu. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že je nezbytné, abyste Vaše přístupové údaje nesdělovali třetím osobám a po ukončení Vaší činnosti vždy zavřeli okno svého webového prohlížeče, zejména tehdy, jestliže používáte počítač společně s jinými uživateli. Nepřebíráme odpovědnost za zneužití použitých hesel, ledaže bychom tuto situaci sami způsobili.

Výše uvedené osobní údaje budeme oprávněni zpracovávat bez Vašeho souhlasu, neboť se jedná o opatření přijatá před uzavřením smlouvy, která byla provedena pro usnadnění nákupů na Vaši žádost.

Vedle výše uvedených osobních údajů máte možnost při registraci zcela dobrovolně poskytnout další osobní údaje, a to v rozsahu:

 •          datum narození
 •          oslovení – muž/žena

Právě uvedené osobní údaje (datum narození, oslovení – muž/žena) zpracováváme v případě jejich poskytnutí z důvodu našeho oprávněného zájmu. Poskytnete-li nám datum svého narození, pak Vám v zájmu péče o své zákazníky budeme na Vaši e-mailovou adresu moci zasílat přání k narozeninám. Dále je našim oprávněným zájmem, abychom mohli právě uvedené osobní údaje zpracovávat za účelem vyhodnocení vlastní marketingové strategie.

V případě vytvoření registrace nebudete muset vyplňovat Vaše osobní údaje pro uskutečnění nových nákupů, neboť se budou vyplňovat automaticky. Pro tyto účely si můžete v rámci svého uživatelského účtu přidat různé adresy pro doručení – domů, do práce, apod.

Pro účely Vaší registrace budeme Všechny výše uvedené osobní údaje zpracovávat do konce kalendářního roku, v němž uplyne 5 let od Vaší registrace či od Vašeho posledního nákupu na e-shopu DanhelWear, podle toho, která z těchto skutečností nastala později. Po uplynutí této doby budou všechny Vámi poskytnuté osobní údaje smazány nebo trvale anonymizovány.

c) Přihlášení se k odběru novinek

V rámci webových stránek www.danhelwear.com máte možnost projevit zájem se zasíláním novinek a akčních nabídek, které se týkají zboží a služeb nabízených na e-shopu DanhelWear. Svůj zájem projevíte tak, že nám dobrovolně poskytnete svoji e-mailovou adresu a křížkem zaškrtnete prázdné pole, čímž vyjádříte souhlas se zpracováním osobních údajů (v daném případě e-mailové adresy) pro účely zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Na základě poskytnutého souhlasu se zpracováním osobních údajů Vám budeme moci prostřednictvím Vašeho e-mailu zasílat informace o nejnovějších produktech, ale rovněž o nejnovějších zvýhodněných nabídkách z e-shopu DanhelWear, které by Vás mohly zajímat.

Souhlas se zpracováním osobních údajů nám udělujete pro výše vymezený účel na dobu 5 let, nebude-li z Vaší strany tento souhlas odvolán dříve. Nebudete-li mít zájem obchodní sdělení dostávat, můžete se z nich jednoduchým způsobem odhlásit, a to prostřednictvím odkazu umístěného v patičce zaslané e-mailové zprávy.

Pro odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení můžete rovněž využít e-mail: eshop@danhelwear.com.

d) Kontaktní formulář „Zákaznický servis – napište nám“

Protože si našich zákazníků Vážíme, zřídili jsme pro Vás na našich webových stránkách www.danhelwear.com v sekci „Kontakt/Napište nám“ kontaktní formulář, prostřednictvím kterého se na nás můžete obracet s Vašimi dotazy.

Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků, které nám prostřednictvím kontaktního formuláře adresujete, budeme zpracovávat osobní údaje, které nám v této souvislosti poskytnete, a to zejména poskytnutý kontakt, na který Vám budeme moci odpovědět. Takto poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu našich práv a právem chráněných zájmů). Tyto osobní údaje nám poskytujete dobrovolně, jelikož bychom Vám bez jejich znalosti nemohli dotaz či požadavek vyřídit, a proto k takovému zpracování nebudeme potřebovat Váš souhlas.

V případě, že jakékoliv z výše zmíněných osobních údajů mohou být nezbytné k uplatnění našich práv či splnění našich povinností, budou tyto osobní údaje zpracovávány do vypořádání příslušných práv a povinností na základě našeho oprávněného zájmu.

 1. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup?

Vaše osobní údaje poskytneme třetím osobám pouze v případě, kdy je to nezbytné pro dosažení výše uvedených účelů zpracování.

Přístup k Vašim osobním údajům mohou mít zejména pověřené osoby, které se podílejí na tom, že Vám může být Vámi objednané zboží zabaleno a doručeno. Jedná se zejména o dopravce, kterým předáme pouze nezbytně nutné osobní údaje za účelem doručení Vámi objednaného zboží.

Vaše osobní údaje máme uloženy u poskytovatele webhostingových služeb, který je z toho důvodu jejich zpracovatelem.

Pokud jsme na základě shora uvedených informací oprávnění Vám na Vaši e-mailovou adresu zasílat nejnovějších nabídky a akce formou newsletterů, poté za tímto účelem využíváme platformu MailChimp pro zasílání newsletterů od společnosti The Rocket Science Group LLC, se sídlem 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, United States („společnost The Rocket Science Group“). Společnost The Rocket Science Group je tedy zpracovatelem Vámi poskytnutých osobních údajů. Společnost The Rocket Science Group je součástí tzv. „Štítu EU-USA na ochranu soukromí“, který poskytuje vysoké záruky ochrany osobních údajů, nemusíte se tedy bát, že by mohlo dojít ke zneužití či ztrátě Vámi poskytnutých osobních údajů – v daném případě Vaší e-mailové adresy. Za tímto účelem můžeme využívat rovněž jiných společností, které poskytují obdobné služby.

 1. Jakým způsobem Vaše osobní údaje zpracováváme?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány zejména v elektronické podobě, a to v souladu s našimi pokyny tak, aby k nim měly přístup pouze pověřené osoby dle bodu 3. V případě, že je potřeba Vaše osobní údaje zpracovávat v listinné podobě (např. při expedici zboží), budou tyto osobní údaje po nezbytně nutné době skartovány. Vaše osobní údaje jsou organizačně a technicky chráněny před neoprávněným přístupem či zneužitím. Příjemci osobních údajů dle bodu 3. jsou smluvně vázáni k jejich řádné ochraně.

 1. Jaká práva Vám v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů náleží?

Pokud budete mít v souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů dotazy či připomínky, informujte nás prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v bodu 1. V souvislosti s výše popsaným zpracováváním osobních údajů máte níže uvedená práva:

Právo na informace a přístup – máte od nás právo požadovat potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány a pokud ano, informace o: (i) účelu zpracování, (ii) kategoriích dotčených osobních údajů, (iii) příjemcích, (iv) předpokládané době zpracovávání, (v) Vašich právech, která Vám vůči nám náležejí, (vi) Vašem právu vznést stížnost, (vii) skutečnosti, zda dochází k automatizovanému zpracovávání, a (viii) v případě předávání údajů mimo prostor evropského hospodářského společenství o zárukách bezpečnosti Vašich údajů.

Právo na přenositelnost – s ohledem na skutečnost, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány pro potřeby plnění smlouvy, máte právo požadovat jejich strukturovanou, strojově čitelnou kopii a případně i předání jinému správci.

Právo na opravu – máte právo, aby Vaše zpracovávané údaje byly vždy aktuální a přesné. Máte po nás právo požadovat opravu či doplnění jakéhokoliv osobního údaje.

Právo na omezení zpracovánímáte po nás právo požadovat omezení zpracování, pokud: (i) máte za to, že Vaše údaje nejsou přesné, a to do doby, než přesnost údajů prověříme; (ii) se zpracování nezakládá na platném právním důvodu, ale nechcete žádat o výmaz osobních údajů; (iii) již Vaše údaje nepotřebujeme pro výše vymezené účely, ale vy jejich zpracovávání vyžadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých práv; nebo (iv) jste uplatnil/a své právo na námitky popsané níže.

Právo na výmaz – máte po nás právo požadovat vymazání jakéhokoliv osobního údaje, čemuž nejsme povinni vyhovět v případech vyjmenovaných v čl. 17 Nařízení, zejména pokud je osobní údaje nadále potřebné zpracovávat pro účely, pro které byly původně shromážděny.

Právo podat námitku – v případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu nebo ve veřejném zájmu, máte vůči nám právo vznést námitku proti takovému zpracovávání. Zejména, jde-li o zpracování osobních údajů pro přímý marketing.

Právo podat stížnost – v souvislosti se zpracováváním Vašich osobních údajů máte právo kdykoliv se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se stížností, a to v případech, kdy se domníváte, že dochází k porušování Vašich práv týkajících se osobních údajů.

 

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou platné a účinné ode dne 25. 5. 2018.